xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> Oikeuksista - Yksinhuoltajan päiväkirja
Oikeuksista
11.02.2007

Lapsen elämään liittyvissä lainsäädännöllisissä päätöksissä etusijalle asetetaan lapsen etu. Lähtökohtana on, että lapsi elää vanhempiensa kanssa. Erotilanteessa lapsen etu nousee esiin, kun ratkaistaan lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeudet.

Lähtökohtaisesti lapsella on oikeus perhe-elämään ja siihen, että hän saa tavata molempia vanhempiaan. Parhaimmillaan erotilanteessakin päästään sujuviin järjestelyihin, joilla lapsella säilyy läheiset välit molempiin vanhempiin.
Optiondemo www.forexoptiondemo.es/ Demo

Lapsen huoltajuus

Vanhemmat voivat päättää lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimuksella, jonka sosiaaliviranomainen vahvistaa. Jos sopimukseen ei päästä, asiasta päättää tuomioistuin.

Yhteishuoltajuudesta, eli siitä että erosta huolimatta vanhemmat jakavat huoltajuuden, on tullut yleinen käytäntö. Tästä huolimatta lapselle merkitään aina asuinpaikka. Todellisuudesta osa lapsista viettää yhtä paljon aikaa molempien vanhempiensa luona.

Suomessa 88 prosenttia erolapsista jää asumaan äidin kanssa. Niistä tapauksista, joissa isäkin on halunnut lapsen lähivanhemmaksi, asuinpaikaksi on joka toisessa tapauksessa määrätty isän koti.

Lapsen oikeus elatukseen

Lapsella on oikeus elatukseen molemmilta vanhemmiltaan. Jos hän asuu vain toisen vanhempansa luona, toinen vanhempi maksaa elatusapua. Elatusavun määrästä voidaan sopia, tai jos sopimukseen ei päästä, siitä päättää tuomioistuin.

Jos lapsella ei ole kahta vanhempaa tai toinen vanhempi ei taloudellisista tai muista syistä osallistu lapsen elatukseen, lapsi saa kunnalta elatustukea. Elatustukea saa myös silloin, jos elatusapu on vahvistettu oikeudessa pienemmäksi kuin elatustuen määrä. Elatustuen suuruus on nyt 129,91 euroa kuukaudessa.

Yhden vanhemman perheiden köyhyysaste on noussut, ja näissä perheissä asuvat lapset elävät entistä useammin niukasti. Yhden vanhemman perheille on erillisiä tukia, kuten 36,60 euron suuruinen lapsilisän yksinhuoltajakorotus, mutta tämä ei riitä pitämään perheitä köyhyysrajan yläpuolella.

Lähteitä ja lisätietoa:

Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Kelan lapsiperhesivut

Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liiton neuvoja

Elatusvelvollisten liiton tietosivut