xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> Hyvinvointivaltiomme epäkohtia. - Yksinhuoltajan päiväkirja keskustelualue - Yksinhuoltajan päiväkirja

Yksinhuoltajan päiväkirja keskustelualue

 
Jarna
Käyttäjä
Viestejä: 2
graphgraph
 
Hyvinvointivaltiomme epäkohtia. - 13.02.07 16:11 Kun viimeinen oljenkorsi -eli sos.toimi- pettää, kuinka itseäni kurjemmassa asemassa olevat ihmiset pärjäävät?

Valtaosa ihmisistä ei edes valituksia joko osaa/jaksa tehdä, mm. vanhuksille pelkkä tt-tuen hakeminen on ylivoimaista kaikkine lippuine lappuineen eikä lääkkeittä ja ruuatta jääminen ole sekään kovin harvinaista. Muistan aina kun olin poikani kanssa odottamassa pääsyä lääkärille alueemme terveyskeskusessa.
Vieressä istui mummo, jonka kanssa jutustelimme samalla kun katselimme kuvakirjaa.

Poikani kysyi mummolta, uskooko tämä enkeleihin ja keijuihin (oli kuvia kirjassa) johon tämä vastasi, että kai jotain enkeleitä on kun oven ripaan oli ilmestynyt kassi täynnä ruokaa, sillä hänellä ei sitä yhtään ollut eikä rahaakaan. Joku oli käynyt ostoksilla ihan häntä varten. (Kyse ei ollut sosiaalitoimen hyvänteosta).

Ohessa Helsingistä, Espoohan on näistä asioista lehdissä komeillut siinä missä Turkukin.

Päätös

(Jotta pääsisi suoraan päätökseen, pitää koko linkki kopioida ja viedä osoitepalkkiin)

"Liian pitkät käsittelyajat" tarkoittavat käytännössä sitä, ettei toimeentulotukia ole ollut tarkoitus antaa lainkaan mutta oikeusasiamiehelle asioiden mennessä ne muuttuvat "käsittelyajoiksi".

Usein EOA:n päätökset ovat enimmäkseen "ei oteta käsittelyyn", "ei anna aihetta enempiin..." ja maksimissaan "huomautus vastaisuuden varalle" joka ei ole toiminut, kuten yhä jatkuvasta käytännöstä voidaan päätellä.

EOA ei käytä saamiaan valtuuksia.

Opiskelijat

http://www.uta.fi/lehdet/aviisi/9511/sossu.html


"Apulaisprofessori Raija Huhtanen Tampereen yliopiston julkisoikeuden laitokselta tutki väitöskirjassaan mm. Hämeen lääninoikeuden päätöksiä valituksiin, jotka koskivat toimeentulotukea.

- Sosiaalitoimistojen päätökset ovat monesti toimeentulotukea koskevin säännösten vastaisia. Niiden mukaan jokaista hakijaa tulee kohdella yksilöllisesti. Sosiaalitoimistoissa heidät kuitenkin niputetaan yhteen ryhmään, esimerkiksi. Se on usein myös se syy, miksi häneltä evätään toimeentulotuki.

Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee Tampereen sosiaalilautakunnan hiljattain tekemän kielteisen päätöksen.

-Opiskelijalle ei ollut myönnetty opintotukea puutteellisen opintomenestyksen vuoksi. Hän ei myöskään ollut oikeutettu saamaan työttömyyskorvausta, koska oli kirjoilla yliopistossa.

-Kielteistä päätöstä perusteltiin sillä, että koska hakija on opiskelija ja opiskelijan ensisijainen toimeentulon muoto on opintotuki, niin hän ei ole oikeutettu toimeentulotukeen."

Järkyttävää.
En ole sossun rahoilla koskaan loisinut, tukea ei nimittäin normivajeista huolimatta silloin taannoin tippunut. Väliaikaista, kertaluontoista tukea on kuitenkaan turha odotella vaikka menot olisivat akuutit kuten sairaustapauksessa, jota varten ei ns. hätävarakassoja pysty säästelemään. Autoa ei ole eikä sen puoleen kyllä ajokorttiakaan, joten julkisilla kulkeminen ainoa mahdollisuus, taksilla ei todellakaan ajella.

Mihin ne sosiaaliin budjetoidut rahat mahtavat todellisuudessa mennä?

Lakien mukaan sosiaali laskee tuloiksi aivan kaikki mitkä tulevat ja niihin tuloihin lasketaan niin lapsilisät (jotka varattomimmilta siis käytännössä poistuivat kokonaan, sillä sossussa lasketaan tuloksi se, mitä verottajakaan ei tuloiksi laske), elatustuki/apu, sairaan lapsen hoidontuki, omaishoidontuki jne.

Miksi lasten taloudellinen hyvinvointi taataan vasta sijoitettuna???

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/stvm_19_2006_p.shtml

"2 §
Hoitopalkkio
Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota (hoitopalkkio). Hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 400 euroa.

3 §
Kustannusten korvaaminen

(1 mom. kuten StVM)

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus (kulukorvaus), kuitenkin vähintään 400 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa. Kulukorvaus voidaan erityisestä syystä maksaa myös säädettyä vähimmäismäärää pienempänä."

Verotonta vähintään 400 euroa/lapsi + hoitopalkkio + harrasterahat 350e/vuosi + harkinnanvaraiset....

Sen sijaan kotonaan elävän lapsen kulut on tarkoitettu katettavaksi sos.toimen laskelmien mukaan 241,10e/kk.

Itselläni on laitoshoidostaan traumoja saanut lapsi, jonka psykoterapiakäynnit kustantaa paikallinen sairaala ostopalveluna. Sairaan lapsen hoidontuki on nyt suuruudeltaan 79,83e/kk, eli se on noussut tammikuun alusta 1,37e...

Sijoituspaikat saavat aina automaattisesti vastaavan tuen suurimpana...

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/180701083327EH?openDocument

" Hoitotuki/Vammaistuki
79,83 euroa/kk

Korotettu hoitotuki/vammaistuki
186,28 euroa/kk

Erityis- hoitotuki/vammaistuki
361,21 euroa/kk "

Lapset ovat siis eriarvoisessa asemassa keskenään. Kyllä kotona asuvat lapset tarvitsevat yhtälailla rakkauden ja huolenpidon lisäksi myös vaatteita ja ruokaa, harrastuksia ja tarpeen mukaan myös lääkärin hoitoa.

Jos varaton mutta lapsensa hyvin hoitava perhe menee sosiaalitoimeen esittämään tositetta lapselle hankkimistaan vaatteista tai muusta kulutushyödykkeestä, heidät nauretaan ulos. Sama tehdään tietty kaikille perheille, paitsi...

Mutta kun se on laskettu että 241,10 e/kk riittää ja sillä selvä.

Ajankohtaisessa Kakkosessa (Lastensuojelun uhriperheen raivo http://www.yle.fi/a2/ ) liukui "Vanhemmuuden arvioinnin kehikkoon" seuraavat:

- Kodin siisteys
- Tarkoituksenmukaiset vaatteet
- Riittävät välineet
- Perheen arvot ja asenteet
- Oikean ja väärän mallit
- Rakkaudellisuus
- Perheen traditiot
- Lapsen tempperamentti ja luonne
- Onnellinen perhe

Osataanko nyt ajatella, että kaikki liittyy kaikkeen?

Toivon koko sydämestäni, että tiettyihin epäkohtiin todella puututtaisiin sillä lapsilla on oikeus olla lapsia, myös varattomissa perheissä.

Viestiä muokannut: ylläpitäjä, aika: 14.02.07 00:18
  | | Rekisteröimättömät käyttäjät eivät voi jättää viestejä.
Tuulikas
Käyttäjä
Viestejä: 2
graphgraph
 
Vs:Hyvinvointivaltiomme epäkohtia. - 14.02.07 09:38 Raha on tietenkin keskeinen asia niin ihmisten arjessa kuin poliittisessa päätöksenteossakin. Olisiko kuitenkin joitain muita toimia, joita julkinen sektori voisi tehdä yksinhuoltajien tilanteen parantamiseksi? Merikukka Forsius puhuu omassa tekstissään erovalmennuksesta ja esimerkiksi Satu Koponen nostaa esiin kodinhoitoavun. Nämä eivät taida toistaiseksi olla kuitenkaan suuria poliittisia kysymyksiä? Miten näitä asioita voisi viedä eteenpäin?
  | | Rekisteröimättömät käyttäjät eivät voi jättää viestejä.