xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> Lisää tukea yksinhuoltajien arkeen! - Yksinhuoltajan päiväkirja
Lisää tukea yksinhuoltajien arkeen!
12.02.2007
Kahden lapsen yhteishuoltajaäitinä, erityisopettajana ja kaupunginvaltuutettuna minusta tärkeintä on hyvä arki. Siihen kuuluu perheen ja työn yhdistäminen, kohtuuhintaiset hoito- ja asumisvaihtoehdot sekä riittävä toimeentulo.

Yksinhuoltajana rankinta itselleni on toisen aikuisen puuttuminen arjen pyörittämisestä ja jatkuva rahankäytön tiukkuus. Äitini on onneksi käynyt joitakin kertoja vuodessa hoitamassa lapsia muutaman päivän työhön tai luottamustoimiin liittyvien kurssipäivien ajan. Lasten isä tapaa onneksi lapsia epäsäännöllisen säännöllisesti.

Talouden suunnitteluun auttaisi, että lapsilisää korotettaisiin ja maksettaisiin 17-vuotiaillekin. Elatustuki olisi nostettava vähintään 250 euroon/lapsi, jotta todelliset elinkulut huomioitaisiin myös pääkaupunkiseudulla. Myös yksinhuoltajalla ja yksinhuoltajan lapsella pitää olla oikeus harrastuksiin! Pätkätyöt vaikeuttavat yksinhuoltajan elämänhallintaa ratkaisevasti. Yksinhuoltajien opintorahaan tarvitaan ainakin 15 % lisää sekä lapsikorotus, jotta mahdolliset keskeneräiset opinnot voisi kunnialla suorittaa loppuun.

Yksinhuoltajat tarvitsevat tukea arkeen

Lastenhoitopalveluita ja järjestöjä, jotka järjestävät yksinhuoltajille tuettuja lomia tai muiden yksinhuoltajien tapaamispaikkoja, tarvitaan entistä enemmän. Myös eroneuvonta pitäisi lakisääteistää maksuttomaksi palveluksi.

Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot on saatava inhimillisiksi lapsen kasvun ja oppimisen tueksi. Moni lapsi tarvitsee erityistä huomiota elämäntilannekriisin vuoksi. Koululaisten iltapäiväryhmät, vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lastenhoito on saatava kuntoon. Ettei kukaan lapsi joudu olemaan öitä yksin äidin työaikojen vuoksi.

Yksinhuoltajat poikineen ovat yliedustettu ryhmä lastensuojelun asiakkaina. Tarvitaan arjen varhaisempaa tukea, myös neuvolan, päiväkodin ja koulun kautta, jotta lastensuojelutarve vähenisi ja ainakaan yksinhuoltajaäitien taloushuolet ja lasten yksinäiset iltapäivät eivät johtaisi vanhemmuuden uupumiseen. Jokainen lapsi tarvitsee ainakin yhden turvallisen, luotettavan ja pysyvän aikuisen kasvunsa tueksi. Heikomman puolella!

 

Sirkku Ingervo
kaupunginvaltuutettu (vihr)
Helsinki
www.sirkkuingervo.fi