Poliittisia ehdotuksia

Järjestöjen ehdotuksia

Kymmenen tapaa poistaa yksinhuoltajien köyhyys - Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto on asettanut tavoitteet vuosien 2007-2011 hallitusohjelmaan. Niissä toivotaan mm. elatustuen ja lapsilisän korottamista, päivähoitomaksujen kohtuullistamista ja joustoa päivähoitoon.

Mannerheimin lastensuojeluliiton eduskuntavaaliteesit
. Teeseissä ehdotetaan parannuksia perhe-etuuksiin ja palveluihin, myös yhden vanhemman perheiden asiat ovat vahvasti mukana.

Lasten ja nuorten hallitusohjelma
. Lapsiasiavaltuutetun ja useiden järjestöjen yhteinen ohjelma, jossa on laaja kokonaisuus perhe- ja nuorisopolitiikkaa.

Unelmista totta – Väestöliiton vaaliohjelma. Väestöliiton esitykset lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin, vanhemmuuden ja parisuhteen sekä monikulttuurisuuden tukemisesta.


Keskustelua

Eroperhe.net –sivuilla käydään innokasta keskustelua siitä, mitkä aiheet ovat yksinhuoltajien mielestä eduskuntavaaleissa tärkeitä.


Eduskunnassa tehtyjä aloitteita

Toimenpidealoite jaetun vanhemmuuden tukemisesta. Ensimmäinen allekirjoittaja Miapetra Kumpula-Natri.

Talousarvioaloite elatustuen korottamisesta 140 euroon
. Ensimmäinen allekirjoittaja Anni Sinnemäki.

Talousarvioaloite lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostamisesta 15 eurolla. Ensimmäinen allekirjoittaja Eva Biaudet. Samansuuntaisia aloitteita on jätetty muitakin.

Lakialoite kotitalousvähennyksen laajentamisesta myös lasten verotukseen, jos he käyvät työssä
. Ensimmäinen allekirjoittaja Hanna-Leena Hemming.

Kansanedustajien laatimia kysymyksiä

Välikysymys lasten eriarvoistumisen pysäyttämisestä. Ensimmäinen allekirjoittaja Tarja Cronberg.

Kirjallinen kysymys yksinhuoltajien köyhyysongelman poistamisesta. Allekirjoittajana Marjukka Karttunen.

Kirjallinen kysymys etä- ja lähivanhemman erilaisesta asemasta yhteishuoltajuustilanteessa. Allekirjoittajana Kari Uotila.

Kirjallinen kysymys orvoksi jääneiden lapsilisästä. Allekirjoittajana Maija Rask.

Kirjallinen kysymys lapsen perhe-eläkkeen vaikutuksesta asumistukeen. Allekirjoittajana Päivi Räsänen.

Kirjallinen kysymys yksin- ja yhteishuoltajien lasten matkakulujen korvaamisesta. Allekirjoittajana Merikukka Forsius.

Kirjallinen kysymys miesten oikeuksista huoltajuuskysymyksissä. Allekirjoittajana Raimo Vistbacka.

Suullinen kysymys yksinhuoltajien mahdollisuudesta yhdistää työ- ja perhe-elämä. Keskustelun aloittajana Sirpa Paatero.

Suullinen kysymys yksinhuoltajien päivähoitomaksujen määräytymisestä. Keskustelun aloittajana Saara Karhu.


Muuta

Oikeusministeriön työryhmä esittää suosituksen laatimista elatusavun määräämisestä.
Luonnoksesta annetuissa lausunnoissa ajatus saa kannatusta.

Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen ehdottaa sosiaaliturvan uudistamista.

Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liiton kooste tehdyistä aloitteista.

YK:n vuosituhattavoitteet avain maailman yksinhuoltajien aseman parantamiseen.